Na_vrhu

Domov

Pripomočki, ki razvijajo matematično razmišljanje

 Numicon

 Zometool

Events-482

Sistem za učenje koncepta števil, odnosov med števili, računskih operacij,… Več..

Zometool -Hiperkocka

Za razvoj prostorskih predstav in izdelavo različnih konstrukcij – geometrijskih, kemijskih, tehničnih,… Več..

 Montessori

 Koledar

Montessori pripomočki za razvoj senzoričnega in matematičnega področja. Izdelki so leseni in so narejeni v Sloveniji. Več.. Omogoča otroku spoznavanje številskega zaporednja, dnevov v tednu, mesecev in letnih časov. Otrok lahko nanj doda svoje aktivnosti in posebne dogodke. Več..
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes