Na_vrhu

O nas

V Zavodu Simetris razvijamo in izvajamo dejavnosti za celostni razvoj otrok in odraslih. Pri delu nas navdihuje in usmerja Montessori metoda.

Izvajamo celoletne dejavnosti za   otroke: nemščina, angleščina, ples, gimnastika, naravoslovje . Še posebej se posvečamo matematiki za otroke v od 3 do 9 let (vrtec in prva triada). Raziskujemo razvijamo in tudi prodajmo didaktična materiale za matematiko.

Za starše, učitelje  in vzgojitelje pripravljamo predavanja, delavnice in usposabljanja za uspešno učenje in celostni razvoj otrok.

Zavod sta ustanovila:

Polona Čuk Kozoderc, prof. matematike in računalništva in  Montessori vzgojiteljica  za 3 do 6 let. Več let je poučevala matematiko na osnovnih šolah ter matematiko kot igro na srednješolskem programu za vzgojiteljice. Trenutno poučuje matematiko na osnovni šoli.

Danilo Kozoderc, univ. dipl. inž. elektrotehnike, prof. sociologije in filozofije. Deset let je poučeval strokovne elektro predmete na srednji šoli. Vodil je skavtske skupine in druge skupine mladih. Že dolgo ga navdušuje fizika. Pripravljal je različne poskuse za male otroke. Trenutno za program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju pripravlja programsko zasnovo ter pripadajoče priročnike za vrtce in šole. V vrtcih je imel več usposabljanj za vzgojitelje na šolah pa izvaja delavnice karierne orientacije ter predavanja za starše in učitelje.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes