Na_vrhu

Webinar: Želite, da bi vaši otroci ali učenci imeli dobre matematične temelje?

Številske predstave se oblikujejo od 3. leta naprej in v 1. triadi. Te osnovne številske predstave so temelj za učno uspešnost pri matematiki in precej predmetih, ki so povezani z matematiko.

Numicon je namenjen otrokom oz. učencem starim od približno 3 do 10 let za veččutno učenje matematike – predvsem spoznavanje števil in povezav med njimi, osnovnih računskih operacij in vzorcev. Numicon elementi dajo konkretnost pri spoznavanju matematike in ravno to otroci v tem obdobju potrebujejo.

Kaj boste spoznali na tem webinarju:

  • Kateri so osnovni elementi Numicona in zakaj jih uporabljamo.
  • Kako otroci začnejo z učenjem?
  • Seštevanje, odštevanje, prehod preko desetice.
  • Množenje in deljenje z Numiconom.
  • Izkušnja uporabe Numicona v vrtcu.
  • Izkušnja uporabe Numicona v 1. triadi OŠ.

Webinar izvaja Danilo Kozoderc. Osem let izvaja delavnice za učitelje, vzgojitelje in starše. Numicon preizkuša pri svojih otrokih. Tri leti vodi v vrtcu dejavnost Brihtna glavca, kjer se otroci srečujejo z matematiko (Numicon), naravoslovjem in robotiko. Dela pa tudi s skupino otrok 1. triade, ki gradijo številske temelje s pomočjo Numicona.

Kaj lahko pričakujem pri uporabi Numicona?

Dve leti je naša hči s pridom uporabljala Numicon, ki ji je zelo olajšal računanje. Nato smo ga prodali dalje. Toplo ga priporočam za vse otroke, ki imajo slabše številske predstave.

Alenka Brilej, mama

Sama Numicon uporabljam. In to zelo intenzivno. V razredu sploh, prav je pa prišel tudi na daljavo. Trenutno poučujem v tretjem razredu in še enkrat lahko iz prakse potrdim, da je to eden najboljših pripomočkov za poučevanje matematike  v prvem triletju osnovne šole. Tako za oblikovanje številskih predstav kot tudi za računanje. Odlično se obnese pri  osvajanju računanja s prehodom čez desetiško enoto, enkraten je pri učenju poštevanke, številskih izrazih in podobno. 

Katja Čadež, učiteljica v 1. triadi
na OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Posredno je Numicon torej namenjen staršem, vzgojiteljem v vrtcih, učiteljem v prvi triadi in učiteljem, ki delajo z učenci z učnimi težavami pri matematiki. Za pomoč otrokom z učnimi težavami, ga uporablja tudi precej staršev.

Numicon je učinkovit, ker ga otroci lahko primejo, se ga dotikajo, ga vidijo, premikajo in nenazadnje ga lahko tudi slišijo, ko uporabljamo matematični jezik.

Delo z Numiconom zahteva tudi pisanje in računanje. Otroci tudi rešujejo računske naloge in rezultate zapisujejo na papir. Numicon pa je v tem primeru  pripomoček, s katerim do rezultata pridejo in hkrati omogoča prehod preko računanja s prsti. Računanje s prsti je lahko v nekem obdobju dobra strategija, za učinkovito računanje pa je smiselno iti preko tega.

Numicon uporabljajo številni vrtci in šole v Sloveniji in veliko otrok tudi doma ob pomoči staršev. Numicon so razvili v Oxford University Press v Veliki Britaniji in tam ga uporabljajo v več kot 6000 šolah in vrtcih. Razširjen je tudi v veliko drugih državah.

Numicon kompleti za spoznavanje številskih konceptov in osnovnih računskih operacij se pri nas zelo dobro uporabljajo in so zelo pogosto uporabljen material. Kompleti se selijo in potujejo iz ene igralnice v drugo. Numicon je zelo dober didaktičen pripomoček.

Mateja Hovnik, ravnateljica vrtca Ravne na Koroškem

Numicon omogoča razvoj dobrih številskih predstav. Otroci števila dobesedno primejo v roke. In ko povezujemo glavo in roke, je proces učenja matematike zelo učinkovit. Čez čas bodo otroci hitro in uspešno računali tudi  brez pripomočkov.

Numicon je zelo intuitiven za uporabo. Otroci nekatere naloge začnejo izvajati brez navodil. Sam material jih usmerja v konkretno delo. Veliko je privlačnih točk, ki motivirajo otroke za  določeno nalogo. Pri večini nalog lahko otroci napake preverijo sami.

Omogoča uporabo veliko iger, ob katerih otroci poglabljajo in utrjujejo številske predstave. Numicon je zelo lep in barvit pripomoček in privlačen tudi zaradi tega. V naši večletni intenzivni uporabi se ni še noben del polomil oz. uničil.

Otroci hitro osvojijo uporabo Numicona. Preko različnih dejavnosti – iger najprej udomačijo oblike, povežejo oblike s posameznimi števili ter začnejo oblike razvrščati in z njimi računati. 

S kratkim in nazornim priročnikom dobijo starši, vzgojitelji ali učitelji odličen vodič za uporabo Numicona. Pripravili pa smo tudi precej videoposnetkov, ki pokažejo, kako Numicon uporabljati.

Zgodnji razvoj matematične kompetence na konkretnem nivoju delovanja je nujen za kasnejši razvoj abstraktnega razmišljanja. Numicon ponazorila razvijajo konceptualno komponento zgodnjih številskih predstav. So temeljito empirično evalvirana in uporabljana širom po svetu. Zasnovana so za razvijanje intuitivnih predstav o številih in odnosih med njimi. Temeljne strategije so: mejnika 5 in 10, razvoj predmestnovrednostnega koncepta ter relacije med zgodnjimi števili. Dodana vrednost je razvoj fine motorike.

Izr.prof.dr. Alenka Lipovec, specialni didaktik za matematiko, Pedagoška fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru

Kateri so osnovni elementi Numicona? (VIDEO)

Ostala vprašanja:

Kakšna je cena?
Kakšna je cena?

Oblike Numicon, ki so najosnovnejši element, s katerim že lahko začnemo delati, stanejo 58 EUR. Cena ustreznega paketa je odvisna tudi od tega, koliko otrok bi Numicon uporabljalo hkrati in katera področja želimo otrokom z Numiconom približati. Vsak element lahko kupite posebej in ga dodate tudi kasneje.

Kateri paket naj izberem?
Kateri paket izbrati?

Za domačo uporabo priporočamo Osnovni sestavljeni paket za 84 EUR ali Veliki sestavljeni paket za 119 EUR. Če želite, da Numicon v šoli uporablja več otrok hkrati, priporočamo Razredni paket za 448 EUR ali sestavite paket po meri. Če niste prepričani, kateri paket izbrati, pišite na info@simetris.si ali pokličite 040 395 951.

Kako lahko Numicon dopolnjujemo?
Kako lahko Numicon dopolnjujemo?

V začetku se odločimo za paket, ki ustreza trenutnim potrebam. Kadarkoli kasneje pa lahko posamezne elemente dokupimo. Katerikoli element je na voljo tudi posamezno.

A je Numicon namenje le za uporabo v šoli?
Je Numicon namenje le za uporabo v šoli?

Numicon uporablja veliko šol in vrtcev. Zelo primeren pa je tudi za uporabo doma. Zaradi intuitivnosti uporabe in jasnih navodil ne bo težav pri uporabi doma. Numicon lahko lepo dopolnjuje  delo v šoli.

Prijava na spletni seminar:

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes