Na_vrhu

Delavnica karierni presek

ODKRIVANJE POKLICA IN ODLOČANJE ZA SREDNJO ŠOLO

Cilji

Udeleženci prepoznavajo lastne sposobnosti, predanost in konkretne potrebe kot osnovo za poklicno odločanje. Preko analize neformalnega izobraževanja (prostovoljno delo, hobiji, šolski projekti, delo v neprofitnih organizacijah) udeleženci prepoznajo kot pomembne izkušnje, ki lahko bistveno prispevajo k poklicnim odločitvam

Vsebine

1.      Karierni presek – med sposobnostmi, strastmi in potrebami.

2.      prepoznavanje lastnih sposobnosti

3.      odkrivanje in razvijanje prednosti

4.      potrebe v domačem okolju in podjetniški izzivi

5.      analiza neformalnega in priložnostnega učenja

6.      pomen konkretnih praktičnih izkušenj in kako do njih

7.      poklicni cilji – tudi za mlade ni prehitro

 

Način izvajanja

Preko kratkega predavanja, preprostih vprašalnikov in skupinskega dela, udeleženci spoznajo lastne sposobnosti in interese. To v manjših skupinah predstavijo sošolcem in si posredujejo povratne informacije. Udeleženci spoznajo nekaj zanimivih poklicnih zgodb posameznikov iz Slovenije.

 

Kraj in čas izvajanja, morebitne omejitve velikosti skupine, potrebni pripomočke, ki jih mora priskrbeti naročnik ali udeleženec,

Vsebina se izvaja na šoli  v razredu. Lahko je v treh oblikah:

  1. enkratna delavnica v obsegu 2 šolski uri. Max. število udeležencev je 25. Cena delavnice  je 100 EUR + potni stroški.
  2.  Izvedba treh delavnic v istem dnevu. Cena 220 EUR + potni stroški.
  3. Enoletni program z začetno 2-urno delavnico in 7 enournimi srečanji (približno 1x mesečno). Tak program omogoča bolj poglobljeno soočanje s sposobnostmi, predanostmi in realnim stanjem. Na voljo je dovolj časa, da odločitve v posamezniku zorijo.  Cena programa je 450 EUR + potni stroški
No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes