Na_vrhu

Delavnica: Od ustvarjalnosti do podjetništva

Primerno za nadarjene učence

Cilji:
Učenci spoznajo in preskusijo proces prepoznavanja potreb, razvoj od ideje do zasnove izdelka ali storitve ter osnovne elemente, ki so potrebni da podjetniška ideja zaživi (poslovni model).

Vsebine:

  • prepoznavanje potreb na določenem področju (turizem, računalništvo, prehrana,…)
  • metode ustvarjalnega razmišljanja
  • izbor določene potrebe in razvoj ideje izdelka ali storitve, ki odgovarja na te potrebe.
  • oblikovanje prototipa – kako testirati
  • osnovni elementi poslovnega modela

Kraj in čas izvajanja, morebitne omejitve velikosti skupine, potrebni pripomočke, ki jih mora priskrbeti naročnik ali udeleženec,

Vsebina se izvaja na šoli v razredu. Lahko je v treh oblikah:

  1. enkratna delavnica v obsegu 2 šolski uri. Max. število udeležencev je 20. Cena delavnice je 100 EUR + potni stroški.
  2. enkratna delavnica v obsegu 4 šolske ure. Max. število udeležencev je 20. Cena delavnice je 170 EUR + potni stroški. Daljša delavnica vzpodbudi delo na lastnem podjetniškem izzivu.
No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes