Na_vrhu

Izzivi naravoslovja v vrtcu (1. triadi OŠ)

Interaktivno predavanje z 19 poskusi

IMG_2394Predavanje predstavi nekaj načinov razvoja naravoslovnega mišljenja, sklepanja, reševanja problemov in postavljanja hipotez (povzeto iz Kurikuluma za vrtce) preko izvedbe različnih naravoslovnih poskusov.

S predavanjem želimo vzpodbuditi in opogumiti vzgojitelje za prebujanje radovednosti in veselja do naravoslovja pri otrocih v vrtcu in  tudi pri vzgojiteljih premagati morebiten odpor ali  neugodje pred izvajanjem naravoslovnih poskusov.

Predavanja vključuje 17 poskusov s področja gibanja, kemijskih reakcij, vode, zraka, zvoka in elektrotehnike. Za večino poskusov potrebujemo poceni in dostopne materiale, ki jih najdemo v gospodinjstvu ali domači delavnici. Vsi poskusi so primerni za demonstracijo ali pa za lastno poskušanje otrok v vrtcu.

 

IMG_7819Nekaj predstavljenih poskusov:

 • slonova zobna pasta
 • na kakšne načne lahko napihnemo balon
 • vodna raketa
 • električni tokokrog
 • preprosti elektromotor
 • iztekanje vode iz plastenke
 • gibanje po klancu
 • opazovanje zvoka
 • avtomatski risalnik

 

Nekaj vsebinskih poudarkov:

 • balon_sodaPoskus: razlaga ali čarovnija
 • Poskus: demonstracija ali lastno poskušanje otrok
 • vzpodbujanje napovedovanja rezultatov
 • izzivi prvega starostnega obdobja
 • integracija naravoslovja (poskusov) v igralnico
 • razvoj mišljenja po Piagetu in kako to upoštevati pri uvajanju naravoslovja.

 

Izvedba:

 • predavanje pripravimo v vrtcu za vzgojiteljski zbor ali učitelje 1. triade v OŠ
 • trajanje 2 polni uri

 

Izvajalec

Danilo Kozoderc, univ.dipl. inž. elektrotehnike, prof. sociologije in filozofije

Že od nekdaj mu je všeč naravaslovje. Štiri leta pripravlja in izvaja naravoslovne delavnice za otroke. Večino poskusov pa preizkusi pred svojimi otroki (10, 8 in 4 leta). V vrtcih Fram, Murska Sobota, Tezno, Slovenska Bistrica, Mladi rod, Šentjernej je izvajal predavanja in delavnice s področja naravoslovja, matematike, vrednot in organizacijske klime. V okviru programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju redno predava vzgojiteljem in učiteljem in letno obišče približno 50 vrtcev po Sloveniji.

Cena:

 • 160 EUR
 • potni stroški

Informacije in dogovor o predavanj

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes