Na_vrhu

Numicon – številski didaktični sistem

Adventni venčki, numicon-19 Numicon je številski didaktični sistem, ki ga v Veliki Britaniji uporabljajo na več kot 5900 šolah. Razvila ga je ekipa strokovnjakov – praktikov na Oxford University Press. Neprestano ga evalvirajo, dopolnjujejo in razvijajo komplete za naslednje starostne skupine.

Resnično gre za celovit didaktični sistem, ki pokriva celotno področje števil, osnovnih računskih operacije, vzorcev. V eni škatli je na voljo vse, kar potrebujemo. To je tudi prednost pred sicer dobrimi montessori materiali, ki pa zavzamejo neprimerno več prostora za enako funkcionalnost.

Zakaj je Numicon tako dober številski didaktični sistem?

 • omogoča poglobljeno učenje številskih konceptov in osnovnih računskih operacij,
 • ponuja veliko možnosti za igre, ki v sebi zopet skrivajo učne priložnosti in so hkrati motivacija za učenje in element za sprostitev,
 • omogoča delo na različnih nivojih znanja; v priročniku preko evalvacijskega vprašalnika hitro ugotovimo, kje začeti in katere vaje vključiti,
 • elementi so zelo kompaktni in otroci jih zlahka primejo ter z njimi manipulirajo. Brez težav jih uporabljajo tudi otroci z manjšimi gibalnimi težavami,
 • materiali so lepi in nagovarjajo tudi čut za lepoto otrok,
 • primeren je tako za vodeno učenje kot tudi za individualno delo in eksperimentiranje s števili,
 • Numicon lahko precej hitro uvedemo s pomočjo igre,
 • Numicon v temelju razvija sposobnost računanja brez uporabe prstov in sposobnost štetja brez dejanskega štetja posameznih elementov,
 • zelo nazorno je razlikovanje med sodimi in lihimi števili.

  IMG_7399

Video posnetek prikaže nekaj možnosti številskega didaktičnega sistema Numicon.

V šoli je Numicon primeren za različne priložnosti

 • delo pri pouku v prvi triadi za vodeno učenje in individualno ali skupinsko delo
 • za delo v podaljšanem bivanju, kjer lahko otroci preko iger in konstrukcijskih dejavnosti spoznavajo in utrjujejo zakonitosti števil in številskih konceptov
 • za pokrivanje lukenj v matematičnem znanju in konceptih; evalvaciijski vprašalnik v vsakem Numicon kompletu omogoča hitro ugotavljanje stanja. Posebej pa je še oblikovan paket za pokrivanje lukenj

Osnovni elementi v vsakem paketu so naslednji:

 • Numiconove oblike – vsaka od njih predstavlja določeno število,
 • Numiconovi čepki – predstavljajo posamezne predmete in služijo učenju štetja brez štetja, omogočajo konstruiranje različnih 3D oblik,
 • plošča s čepki, kamor lahko natikamo oblike in čepke ali pa jo uporabljamo pri igri kot polje, ki ga je potrebno zapolniti z oblikami,
 • priročnik za učitelja,
 • Numicon številska premica,
 • pladnji za postavljanje številskih palčk.

Events-482Katere matematične elemente uvajamo s pomočjo Numicona?

 • pojem števila,
 • številska premica,
 • štetje brez štetja,
 • oblikovanje vzorcev,
 • spoznavanje matematičnega jezika,
 • osnovne računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje),
 • prehod čez desetico,
 • strategije hitrega računanja,
 • osnovne transformacije (translacija in rotacija) ter zrcalne podobe.

Uporaba Numicona v šoli prinaša učinkovitejše delo učiteljev in večja vrednost šole v očeh staršev

Učenci z uporabo Numicona bolj hitro in bolj trajno osvojijo temeljne matematične koncepte. To se še posebej pozna v višjih razredih in srednji šoli. Starši, ki imajo že malo negativen odnos do delovnih zvezkov, bodo veseli uporabe tega naprednega koncepta na vaši šoli.

Seveda pa lahko Numicon uporabljamo tudi doma.

Več o Numiconu.

 

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes