Gradi na temelju Paketa 1. Oblike in številske ( Cuisenairjeve) palčke se intenzivno uporablja  v dejavnostih v povezavi s pladnji in številskim vodilom, ki je v tem paketu dodano. Omogoča razvijanje aritmetičnih strategij v intervalu -100 do +100, dodeljevanje vrednosti, množenje, deljenje in uvod v ulomke.

Starost 6 – 7

Numicon paket 2Razredni paket vsebuje

 • Priročnik za učitelja/vzgojitelja
 • Numiconove oblike (160 kosov)
 • Vreča
 • Numicon vrtavke (3 kosa)
 • Poštni nabiralnik (3 kosa)
 • Numiconova številska premica 0 do 21 (1)
 • Desetiška premica (1)
 • Karte desetic (3 paket)
 • Številske karte 1-100 (3 paketi)
 • Številska premica 0-100 (1)
 • Pladnji za številske palčke 1 do 10 in 20 (1 paket)
 • Vodilo za številske palčke 1-100 (3)
 • Magnetni trak

Cena: 328 EUR +  poštni stroški

Dobavljivo v 17 dneh

Skupinski paket (za 2 učenca)

 • Priročnik za učitelja/vzgojitelja
 • Numiconove oblike (80 kosov)
 • Vreča
 • Numicon vrtavke (2 kosa)
 • Poštni nabiralnik (3 kosa)
 • Numiconova številska premica velikega formata 0 do 21 (1)
 • Desetiška premica (1)
 • Karte desetic (1 paket)
 • Številske karte 1-100 (1 paketi)
 • Številska premica 0-100 (1)
 • Pladnji za številske palčke 1 do 10 in 20 (1 paket)
 • Vodilo za številske palčke 1-100 (3)

Cena: 228 EUR + poštni stroški

Dobavljivo v 17 dneh

Informacije in naročilo: info@simetris.si, 040 395 951