Na_vrhu

Oblikovalsko razmišljanje (Design thinking)

OBLIKOVALSKO RAZMIŠLJANJE (DESIGN THINKING)

TEMELJ OBLIKOVANJA IZDELKOV IN STORITEV, KI ODGOVARJAJO NA POTREBE UPORABNIKOV – Primerno za nadarjene učence

 

Cilji

Udeleženci spoznajo elemente oblikovalskega razmišljanja in ob konkretnem izzivu oblikujejo rešitev, ki odgovarja na dane potrebe. Udeleženci spoznajo oblikovalsko razmišljanje do te mere, da ga lahko kasneje uporabijo pri raziskovalnih nalogah in na delovnem mestu. To prispeva k razvoju posameznikove samozavesti glede njegovega ustvarjalnega potenciala.

 

Vsebine

  1. Vsak je oblikovalec: kaj je oblikovalski proces, zavedanje oblikovalskega procesa, pridobivanje samozavesti glede lastne ustvarjalnosti
  2. Oblikovanje tima in ostalih pogojev za ustvarjalno delo
  3. Odkrivanje: je namenjeno razumevanju izziva – problema, konkretnih potreb, ki se kažejo ob izzivu, pripravi raziskave in zbiranju navdiha.
  4. Interpretacija: kaj si se naučil – pripovedovanje zgodb, preoblikovanje zgodbe v pomembne vpoglede, kako iz vpogledov do akcijskih priložnosti za oblikovanje
  5. Idejanje: pridobivanje idej in preoblikovanje idej
  6. Eksperimentiranje: izdelava prototipa ki povzema trenutno razumevanje problema in je odgovor na trenutno razumevanje problema. Pridobivanje povratnih informacij od uporabnikov in integracija teh povratnih informacij
  7. Razvoj: sledenje učenju skozi razvoj in uporabo prototipov, kako razvijati koncept skozi čas, načrtovati naslednje korake in komunicirati ideje z ljudmi, ki lahko pomagajo pri relaizaciji

 

Način izvajanja

Udeleženci spoznajo osnovni koncept oblikovalskega razmišljanja. Nato se razdelijo na time ter prepoznajo konkretne izzive – probleme v šoli ali lokalnem okolju in po načelih oblikovalskega razmišljanja oblikujejo prototipe, ki odgovarjajo na dane potrebe. Na koncu ovrednotijo proces in rezultate dela.

 

Kraj in čas izvajanja, morebitne omejitve velikosti skupine, potrebni pripomočke, ki jih mora priskrbeti naročnik ali udeleženec,

Vsebina se izvaja na šoli v razredu.

  1. Krajša izvedba 4 ure; cena 160 EUR + potni stroški
  2. Daljša izvedba 8 ur (v dveh ali treh dneh), 320 EUR + potni stroški

Šola priskrbi računalnik in projektor ter nekaj materiala za izdelavo prototipov: papir, plastični lončki, tulci, ostanki lesa. Glede zmožnosti zagotovitve teh materialov se dogovorimo pred izvedbo.

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes