MojMeni

Opazovanje v montessori šoli

Že dolgo sem si želel doživeti pouk v montessori osnovni šoli.  Moje opazovanje je potekalo na Montessori osnovni šoli v Mariboru, ki deluje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška. Opazovanje se je pričelo ob 8.30 zjutraj. Prišel sem kakšno minuto po tem, ko se je pouk začel. Ena od učiteljic, mi je postavila stol ob robu učilnice. Otroci se niso dali nič motiti in so delali vsak svoje delo.

Nekateri so sedeli ali ležali na tleh , drugi so sedeli ob mizah, ki so bile nameščene okoli osrednjega dela s preprogo. Precej otrok je s pomočjo didaktičnih materialov računalo. Eno dekle j v kotu učilnice bralo knjigo. Drugo dekle je imelo na preprogo postavljene kartice z besedami. Sprehajala se je od preproge do miz in zapisoval na eno stran obča imena in na drugo stran lastna imena. Dve dekleti sta pri mizi prerisovali fotografijo ptiča. Že precej dolgo sta to počil in k njima je pristopila učiteljica ter dala n mizo uro, ki je odštevala čas. Povedal jima je, da ko se čas izteče, naj končata s tem ter se lotita česa drugega. Učiteljica mi je povedala, da bi kdaj otroci predolgo delali tisto, kar jim je zanimivo in jim gre od rok, na druge dejavnosti pa bi kar pozabili.Res sta še nekaj časa risali, potem pospravili in se lotili drugega dela.

Ena od učiteljic je ves čas krožila od učenca do učenca in preverjala razumevanje, kaj pripomnila, povprašala ali ga usmerila. Občasno so učenci prihajali do druge učiteljice, ji položili roko na ramo in brez besed počakali, da se je obrnila k njim. Običajno so pokazali naloge, ki so jih s pomočjo številnih didaktičnih materialov rešili v posebej pripravljene pakete delovnih listov.  Učiteljica je pogledala in rekla, da je v redu ali pa usmerila učenca, da kakšno stvar še utrdi oz. popravi.

Risanje

V moji bližini je nek fant povezoval slike ptičev z njihovimi imeni. Potem je od nekod prinesel plakat, kamor je narisal že precej ptičev.  Približno eno uro je z risanjem nadaljeval, končal plakat in ga potem pospravil.

Beleženje in ocenjevanje

Ena od učiteljic je vsake toliko časa vzela list s tabelo in si zabeležila, kaj posamezni učenci delajo. Povedala mi je, da sproti beleži, opravljeno delo  in napredek. Tukaj je tudi pravo mesto, da povem, da v montessori šoli ne poznajo ocen. Ob takšnem spremljanju jih tudi ne potrebujejo. Ko sem se kasneje pogovarjal z ravnateljico, sva prišla do izziva, kako lahko ocene pogosto uničijo ali pa vsaj znižajo motivacijo za resnično odličnost. Tudi pri ocenah še kako drži, da je dobro sovražnik odličnega. Če ni ocen, nikoli ne prideš do konca, vedno ostaja izziv. Ko pa učenec enkrat dobi oceno, zelo pogosto z izbrano snovjo zaključi.

V nekem trenutku vstopi tretje učiteljica, ki se začne z otroki pogovarjati v angleščini. Sede k posameznemu otroku in se pridruži dejavnosti, ki jo ta otrok počne. Z njim se pogovarja angleško, ga kaj povpraša, preveri, če je pravilno naredil nalogo in se tako počasi seli od otroka do otroka. Tudi z drugima dvema učiteljicama se pogovarja angleško.

Gibanje

Do mene pride učenec in me vpraša ali bom pil čaj, kavo ali vodo. V kuhinji, ki je kar del razreda pripravi mojo pijačo in doda še skodelico narezanih hrušk. Podobno postreže še enega očeta, ki tudi opazuje pouk. Na mizi ob kuhinji, se izmenjujejo učenci pri malici, ki si jo sami pripravijo, postrežejo in pospravijo.

Gibanje nikoli ne zamre. Otroci hodijo počasi in umirjeno. Vzamejo, kar potrebujejo in potem pospravijo nazaj. Učenci se vsake toliko pogovarjajo, kaj povprašajo sošolce ali se ob delu, ki ne zahteva toliko miselne pozornosti, tudi pogovarjajo. V učilnici ni glasno. le enkrat se je jakost malo povišala in učiteljica je dvignila roko. Po slabi minuti, so otroci postali tišji. Takrat jim je učiteljica rekla, da so bili malo preglasni.

Individualno dinamično

Po približno dveh urah sem opazovanje zaključil. Na hodniku mi je učiteljica povedala, da si otroci na začetku dneva sami naredijo program, kaj bodo delali. Program temelji na stvareh – vsebinah, ki so jim bile predhodno predstavljene. Predstavitve potekajo za približno 4 učence. Sicer pa je večina dela individualnega, glede na zastavljen program pa tudi na interese otroka.

V učilnici je bilo 20 otrok 1. in 2. razreda. Tako na pogled ni bilo opaziti razlike med enimi in drugimi. Učiteljica mi je povedal, da je v prvem triletju največ individualnega dela. Občasno pa učenci tudi pripravijo kakšno predstavitev v skupini. Bistveno več sodelovanja in skupinskega dela je v 2. in 3. triletju. Drobnega sodelovanja, medsebojne pomoči in sproščene komunikacije pa je bilo v teh dveh urah ogromno. Ni pa bilo odmorov. Učenci so ves čas delali s svojo hitrostjo. po potrebi so odšli na WC in to brez vprašanja. S stene so vzeli obesek in ga ob vrnitvi dali nazaj. Obesek je le eden. Hkrati je lahko na WC-ju le eden otrok. Del materialov je tudi na hodniku. Vrata učilnice so vedno odprta in učenci po potrebi prehajajo med obema prostoroma.

Prilagojeno otroku

Lahko rečem, da je ta način res prilagojen posameznemu otroku. otrok izbira stvari, dela z njemu lastno hitrostjo in učiteljica je vedno na voljo, da preveri njegovo delo in mu pomaga, če se ustavi. Nobeden otrok se ni dolgočasil, nobeden ni gledal v zrak ali pa kakorkoli izzival svojih sošolcev. Delovno, dinamično in ustvarjalno učno vzdušje je bilo v zraku in seveda med učenci. Hvaležen za to lepo izkušnjo montessori načina. Že prej sem solidno poznal metodo, a bolj iz vrtčevskega vidika. Ta neposredna šolska izkušnja pa je bila res dragocena.

Kotiček za branje

Kotiček za branje

Police z materiali

Police z materiali

Individualno delo pri mizi

Individualno delo pri mizi

Predalčki za delovne liste

Predalčki za delovne liste

Osrednji delovni prostor na tleh

Osrednji delovni prostor na tleh

Beleženje napredka

Beleženje napredka

Računanje

Računanje

IMG_3121

Delo na preprogi

, , ,

No comments yet.

Dodaj odgovor

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes