Na_vrhu

Program seminarja Brain Gym

Datum in kraj: sobota 27. 11. 2010, Rahelin vrtec – hiša otrok montessori, Preška c. 33A, 1215 Medvode

Trajanje seminarja: 8 pedagoških ur

Časovni razpored:
8.30 – 9.00   zbiranje udeležencev
9.00 – 10.30 prvi sklop
10.30 – 10.45 odmor
10.45 – 12.15 drugi sklop
12.15 – 13.00 kosilo
13.00 – 14.30 tretji sklop
14.30 – 14.40 odmor
14.40 – 16.00 četrti sklop

Ciljna skupina: Strokovni delavci v vrtcih in šolah ter starši. Seminar ima večji poudarek na predšolskih otrocih – vsebina in načela pa so univerzalna za vse starosti.

Cilj seminarja: Spoznati in znati uporabljati Brain Gym ®  aktivnosti v procesu učenja in poučevanja in uporaba postopka PACE – vzpostavitev ravnotežja za učenje in igro.

Vsebina seminarja:

  • Kaj je Brain Gym ®  – program v okviru Edukacijske kineziologije.
  • PACE – vzpostavitev notranjega ravnotežja za uspešno učenje.
  • 26 gibalnih aktivnosti Brain Gym ®
  • Sklopi vaj za izboljšanje različnih spretnosti pomembnih za učenje.
  • Načini uporabe aktivnosti pri delu in igri.
  • Možnosti in pogoji za nadaljnje izobraževanje v okviru programov Edu-k.

Metode in oblike dela: Skozi proces seminarja se prepletajo različne metode in oblike dela. Veliko je praktičnega preizkušanja – gibalnih aktivnosti.

Cena: 60 EUR in za institucije 75 EUR. Ni DDV-ja. V ceno seminarja je vključeno kosilo

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes