Na_vrhu

Podrobneje o BrainGymu

Brain Gym® je razvil dr. Paul Dennison v zgodnjih 70-ih letih skupaj s svojo ženo Gail. Dr. Paul Dennison je priznan strokovnjak s področja nevro-znanosti. Njegova spoznanja temeljijo na raziskavah o medsebojni povezanosti motoričnega in jezikovnega razvoja ter akademskih dosežkov. Oba z ženo sta iskala učinkovit način za pomoč otrokom in odraslim, ki so se soočali z učnimi težavami. Izhajala sta iz spoznanj in raziskav različnih strokovnjakov s področja razvoja otroka (pedagogov, nevrologov, opteometristov, fizioterapevtov, delavnih terapevtov …), ki so uporabljali gibanje za izboljšanje učnih sposobnosti. Dennisonova sta razvila nov pristop k učenju: Brain Gym® aktivnosti in področje, poznano pod imenom pedagoška kineziologija (Educational Kinesiology), katere moto je »učenje skozi gibanje«.

Program se sedaj uporablja že v več kot 80 državah in je priznana kot varna, učinkovita in inovativna metoda na področju izobraževanja in osebnostnega razvoja. Prvotno je bila namenjena otrokom in odraslim, ki so se soočali z učnimi težavami, danes pa jo uporabljajo ljudje vseh starosti tako v izobraževalne namene, kot tudi za osebnostni razvoj na kateremkoli področju. Državna fundacija za učenje (The National Learning Foundation) je metodo Brain Gym® izbrala za eno izmed desetih najbolj uspešnih inovacij na področju učenja v Ameriki.

Za uspešno delovanje možganov so potrebne učinkovite povezave vseh nevronskih poti. Za optimalno učenje potrebujemo usklajeno delovanje obeh možganskih polovic (bilateralna integracija). Če preveč uporabljamo samo eno možgansko polovico (homolateralna integracija), to pomeni stres. Kadar se posameznik uči pod stresom, lahko prikliče informacije samo iz ene možganske polovice. Če so take situacije pogoste, se utrdi uporaba ene možganske polovice na enkrat in je onemogočena uporaba obeh možganskih polovic hkrati (bilateralna integracija).

Ravne površine kot so gledanje televizije, igranje video iger in računalnika so najpogostejše dejavnosti, pri katerih posamezniki, zlasti otroci, razvijajo samo eno možgansko polovico. Če so te dejavnosti pogoste v obdobju, preden so otrokove živčne poti za vid dovolj zrele in če nima dovolj izkušenj, da bi razvil občutek za tretjo dimenzijo, to pomeni kroničen stres za njegov organizem. Kroničen stres pa zavira učenje.

Dennison loči tri dimenzije delovanja možganov: lateralnost, centralnost in fokus. Težave se pojavijo, ko ni prostega pretoka informacij med temi tremi deli. Brain Gym® gibalne aktivnosti omogočajo pretočnost informacij in vzpostaljajo normalno stanje za aktivno in učinkovito delovanje možganov.

  1. Lateralnost pomeni usklajevanje delovanja možganov med levo in desno možgansko polovico. Usklajeno delovanje je pomembno za branje, pisanje in komunikacijo, za tekočnost in koordinacijo gibov in sposobnost hkratnega mišljenja ter gibanja.
  2. Centralnost pomeni sposobnost usklajevanja višjih in nižjih možganskih centrov (neokorteksa in limbičnega dela). Gre za sposobnost izražanja emocij, miren odziv v različnih situacijah, sposobnost organizacije in sproščanja. Ta dimenzija uravnava gibanja gor in dol: pokončno sedenje, vstajanje iz sedečega položaja, hoja, poskakovanje, skakanje, vsa gibanja, ki zahtevajo koordinacijo oko-roka, kar je pomembno za pisanje črk, številk in za risanje.
  3. Fokus pomeni usklajevanje delovanja sprednjega in zadnjega možganskega režnja. Neposredno je povezan z razumevanjem, sposobnostjo odzivanja v situacijah, ko mora biti posameznik pozoren na več stvari hkrati in mora razumeti situacijo ter v njej sebe postaviti na pravo mesto. Tisti, ki teh sposobnosti nimajo razvitih imajo pogosto težave s pozornostjo in razumevanjem snovi.

Osnovnih 26 Brain Gym® gibalnih aktivnosti delimo v štiri skupine glede na to, katero dimenzijo integrirajo (lateralnost, centralnost ali fokus).

Že v prenatalnem obdobju, v maternici, se vzpostavijo povezave med čuti in mišičnimi odzivi. Vzpostavijo se pomembne zveze med možgani, učenjem in gibanjem. Gibanje je otrokov prvi učitelj, saj se otrok giba in odziva nagonsko. Tudi kasneje, ko otrok razvija svoje sposobnosti in spretnosti, ima gibanje pri tem pomembno vlogo. Brain Gym® gibalne aktivnosti so podobne tistim, ki jih otrok dela naravno v obdobju prvih treh let svojega življenja. Dr. Carla Hannaford poudarja, da se premalo zavedamo pomena gibanja in s tem povezane integracije med telesom in mišljenjem.

Brain Gym® gibalne aktivnosti omogočajo usklajeno komunikacijo med vsemi možganskimi deli, da učenje poteka po naravni poti. Z aktivnostmi se izboljša tudi katera koli dejavnost, ne glede na to ali je psihična ali fizična. Obenem pa gibalne aktivnosti pripomorejo k ravnovesju med emocijami in telesom. Telo deluje koordinirano, poveča se učinkovitost predelovanja informacij, senzorična integracija je bogatejša, sprostijo se čustvene napetosti, telo in mišljenje pa delujeta povezano.

Učitelji, ki v svoji praksi uporabljajo Brain Gym®, poročajo o učinkih gibalnih aktivnosti pri otrocih na področju učenja, pozornosti, vedenja, ustvarjalnosti, gibalnih spretnosti ter samozavesti.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes