Na_vrhu

Webinar: Sistematični pristop k matematiki v vrtcu

•Vsakega otroka pri vsaki starosti  lahko učimo karkoli, če le to počnemo na njemu primeren način. Bruner

To seveda velja tudi za matematiko v vrtcu. K zgornjemu citatu pa lahko še dodamo, da je to mogoče, če temu učenju namenimo dovolj časa in se učenja lotimo sistematično.

Ko sem imel webinar s tem naslovom za kolektiv Vrtca Gornja Radgona, sem udeležence vprašal, koliko časa bodo letos namenili za božično-novoletna okraševanja v vrtcu in posameznih igralnicah. Odgovor je bil, da kar precej. Kaj če bi toliko časa namenili tudi matematiki in ustvarjanju matematično bogatega okolja v igralnici in vrtcu kot celoti?

Seštevanje - Numicon
Pri matematiki uporabljamo roke in glavo

Kaj torej zanima vzgojiteljice

 • Čim več prakričnega znanja.
 • Primeri uporabe didaktičnih sredstev.
 • Rada bi, da nam predstavite nove in inovativne stvari (didaktični material) za uporabo pri matematiki v vrtcu.
 • Zavestno vključevanje matematike v medpredmetno povezovanje in inovativni praktični primeri z vključevanjem multimedije.

Triurni webinar smo zastavili kot kombinacijo nekaj teoretičnih izkušenj in veliko prektičnih primerov dela s konkretnim didaktičnimi materialo. Nekaj od njih je novejših, nekaj je starejših. Nekatere lahko preprosto naredimo sami, nekatere pa malo zežje in jih po navadi kupimo.

Vsebinski sklopi webinarja

 • Spontano ali sistematično
 • Cilji pri uvajanju matematike v vrtec
 • Razvrščanje in urejanje
 • Od razvrščanja k štetju
 • Štetje, aritmetika in algebra, različne predstavitve števil
 • Razvoj matematičnega jezika
 • Matematično razmišljanje pri otroku
 • Ustvarjanje bogatega številskega okolje
 • Elementi Montessori pedagogike na področju matematike.
 • Matematika in gibanje
 • Mezlične predstavitve števil
 • Cuisenairjeve plačke
 • Številski didaktični sistem Numicon
 • Magformers – liki, telesa in prostorske predstave.

Prijava

Webinar bo 29. novembra od 14 do 17h

Cena webinarja je 46 EUR (DDV vključen v ceno

Kaj je bilo všeč udeležencem predhodnih webinarjev?

 • Različni načini uporabe iger in igrač.
 • Obnovitev znanja iz podrocja matematike in konkretne dejavnosti.
 • Praktični primeri.
 • Osvežitev matematičnih aktivnosti.
 • Sprehod po ciljih in povezava z dejavnostmi. S pomočjo ciljev in njihovo razlago sem si napisala nekaj dejavnosti in jih tudi že izvajala v skupini.
 • Delo po skupinah in nato poročanje primerov dejavnosti.
 • Predstavitev uporabe različnega didaktičnega materiala.
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes