Na_vrhu

Matematika v vrtcu

Predšolski otroci so zelo dojemljivi za matematiko. Petletnik z lahkoto šteje do 100, začenja seštevati, izjemno so mu všeč zelo velika števila. Triletnik prepoznava in poimenuje osnovne like ter telesa, začenja šteti in prepoznava prva števila. Predvsem pa so otroci zelo odprti za osnovne matematične koncepte. Navdušuje jih simetrija, pravilne oblike, enakost in neenakost.

Z nekaj pozornosti in ustvarjalnosti lahko izjemno razvijamo sposobnosti matematičnega dojemanja. In to predvsem skozi sproščene dejavnosti in raziskovanje. V našem konceptu vključujemo predvsem Montessori pedagogiko, dodajamo pa še druge didaktične koncepte primerne za predšolske otroke.

Pripravljamo in izvajamo delavnice za:

  • vzgojitelje v vrtcih in učitelje v šolah
  • starše, ki želijo razvijati ta koncept pri svojih otrocih
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes