Djeca često nemaju dobre numeričke koncepte. Matematika se često uči samo na papiru. Ne mogu ništa uhvatiti dodirnuti ili osetiti.

Numicon gradi na konceptu u kome se proces učenja i razumevanja matematičkih pojmova odvija kroz dodir, slike i igru. Dokazano pomaže u napredovanju u matematici i služi za potpunije razumijevanje brojevog sustava.

Sve Numicon artikle prodajemo u Hrvatsku.

Numicon – Prva faza za korištenje kot kuće (1st Step with Numicon – At Home Kit)

Numicon_doma

Sustav: Oblici: 32, Čepovi: 52, brojevi 1 do 10 na kartama, numicon linija, ploča, prekrivne slike: 6

  • Cijena: 72 EUR
  • Cijena slanja pošiljke sa uplatom na transakcijski račun: 8,5  EUR

Numicon kutija sa 80 oblicima

Events-310

  • Cijena: 58 EUR
  • Cijena slanja pošiljke sa uplatom na transakcijski račun: 8,5  EUR

Numicon sustav: oblici (80), ploča i čepovi (80)

Numicon plošča Events-312 Events-310

  • Cijena: 84 EUR
  • Cijena slanja pošiljke sa uplatom na transakcijski račun: 8,5  EUR

Narudžba i informacije:

Možemo slati predračun i platite sa bančnom transakcijom. Za škole uradimo račun u kunama i šaljemo ga kao e-račun.

Numicon izbor svih paketa.