Osnovna predstavitev Numicona

Iskanje oblik – Numicon tudi za majhne otroke

Prekrivanje plošče – osnovne transformacije, računanje in oblikovanje strategij

Numicon omogoča veliko učenja preko igre

Prehod v računanje brez štetja in štetje brez štetja

Pospravljanje je učenje