Simetris_logo_maliV Zavodu Simetris Morje smo se specializirali za podporo pri učenju matematike v vrtcih in osnovnih šolah s poudarkom na prvi triadi.. Ob programu usposabljanj tudi iščemo odlične didaktične pripomočke za učenje matematike. Verjamemo, da je rokovanje s konkretnimi didaktičnimi materiali izjemnega pomena za dobro dojemanje temeljnih matematičnih konceptov. Materiale prodajamo in vas jih tudi naučimo uporabljati.

Program usposabljan in ponudbo didaktičnih materialov oblikujeta:

Polona Čuk Kozoderc, prof. matematike in računalništva. Končala je program izobraževanja za Montessori vzgojiteljico za 3 do 6 let. Več let poučevaje matematiko na osnovni šoli ter matematiko kot igro na srednješolskem programu za vzgojiteljice. Preučuje tudi namizne strateške igre kot element razvijanje matematičnih konceptov.

Danilo Kozoderc, univ. dipl. inž. elektrotehnike, prof. sociologije in filozofije. Deset let je poučeval strokovne elektro predmete na srednji šoli. Vodil je skavtske skupine in druge skupine mladih. Že več let pripravlja različne poskuse za male otroke. Pripravil in vodil je več usposabljanj o uporabi matematičnega didaktičnega sistema Numicon v vrtcih in osnovnih šolah.

Zavod Simetris Morje
Log 14, Morje
2313 Fram
E-pošta: info@simetris.si
Telefon: 02 601 51 51, 040 395 951